Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Jak to jest z tymi rolnikami?

Warsztaty szkoleniowe dla radnych gmin sąsiadujących z GPN na temat roli wilków w ekosystemie Gorczańskiego Parku Narodowego – obalanie mitów

Informajce

Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej

2017-11-01 | 10.00

Rozmiar czcionki
Kontrast