Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

W drodze na Gorc poszukiwania dziewięćsiła

Już od średniowiecza ludzie zbierali dziewięćsił. W ziołolecznictwie roślina ta znalazła wiele zastosowań, jeszcze chętniej wykorzystywano ją w zdobnictwie. Motyw dziewięćsiła widzimy na gorsetach góralskich sukni na całym Podhalu i w części Małopolski. Także znana góralska rozeta zdaniem części badaczy zainspirowana jest kształtem tej niepozornej, ale bardzo wytrzymałej rośliny. Obecnie, pomimo faktu, iż dziewięćsił nie potrzebuje ani żyznej gleby ani specjalnych warunków rozwojowych, został objęty częściową ochroną w Polsce. I znaleźć go można na przykład w drodze na Gorc Kamienicki.

Wyruszamy z Zasadnego

Trasa, którą polecamy zaczyna się we wsi Zasadne. Stamtąd czerwonym szlakiem ruszamy na Gorc. Początkowa część szlaku prowadzi ubitym duktem. Częściowo w lesie, głównie jednak po otwartej, nasłonecznionej przestrzeni. Idziemy pod górę, jednak nie jest to stromy szlak, a cała trasa ma nie więcej jak 4,5 km. Idzie się nią wygodnie, nawet z dziećmi, choć już przejazd wózkiem z uwagi na obecne tu i ówdzie kamienie do łatwych nie należy.

Dziewięćsił znaleziony

Ścieżka otwiera się wreszcie na malowniczej polance, zwanej Papieżówką. To tutaj w latach siedemdziesiątych samotnie spędzał czas na modlitwie Kardynał Karol Wojtyła. Obok niewielkiego, drewnianego szałasu, służącego niegdyś za schron leśnikom stoi niewielki obelisk, upamiętniający wizyty niezwykłego gościa. To niedaleko Papieżówki znaleźliśmy wreszcie dziewięćsiła pospolitego!

Od Papieżówki do już rzut kamieniem do szczytu Gorca i wieży widokowej.

Rozmiar czcionki
Kontrast