Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Poznaj świat na własne oczy!

Ścieżki edukacyjne pozwalają odwiedzającym odkryć piękno i walory przyrodnicze obszaru bez zwiedzania z przewodnikiem, po sprawdzonych i dobrze oznakowanych szlakach. W Parku Narodowym Słowacki Raj i jego strefie ochronnej zbudowano 12 ścieżek edukacyjnych o łącznej długości prawie 87 km. Oto jedna z nich:
Ścieżka edukacyjna - Pride of Hornad

O trasie

Jest to średnio wymagająca trasa z 16 przystankami i 19 tablicami informacyjnymi. Długość trasy wynosi 22 km (możliwe jest również przbycie tylko części tego chodnika). Przewyższenia na trasie to około 136 m a czas przejścia wynosi około 7 godzin.

Trasa pętli: Hrdlo Hornádu - Letanovský mlyn - Leśnica - Čingov - Ďurkovec - Tomášovský výhľad - Trstený potok - Hrdlo Hornádu

Tematyka

Na trasie dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o faunie i florze występującej na tym terenie. Szczegółowo omawiany jest las, geomorfologia, specyfika cieków wodnych. Oprócz tego wiele dowiecie się też o historii, stanowiskach archeologicznych i paleontologicznych oraz o największym wyróżniku Słowackiego Raju - wąwozach zwanych roklinami.

Rozmiar czcionki
Kontrast