Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Ścieżka edukacyjna – Duma Hornadu

Czytaj więcej
Trasa dydaktyczna

Wokół Słowackiego Raju

Czytaj więcej
Trasa rowerowa

Wycieczka Čingov – Kláštorisko

Czytaj więcej
Trasa piesza

Rowerem na Turbacz

Czytaj więcej
Trasa rowerowa

W drodze na Gorc – poszukiwania dziewięćsiła

Czytaj więcej
Trasa piesza
Rozmiar czcionki
Kontrast