Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Zoznámte sa so svetom s vlastnými očami!

Náučné chodníky umožňujú návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty územia aj bez sprievodcu znalého miestnych pomerov. V Národnom parku Slovenský raj a jeho ochrannom pásme bolo doposiaľ vybudovaných 12 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou takmer 87 km. Napríklad: Náučný chodník – Prielom Hornádu

O trase

Ide o stredne náročný chodník so 16 zastávkami a 19 informačnými panelmi. Dĺžka trasy je 22 km (takisto je možné prejsť si len časť tohto chodníka), prevýšenie 136 m, trvanie prechodu je cca  7 hod.

Trasa: Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn – Lesnica – Čingov – Ďurkovec – Tomášovský výhľad – Trstený potok – Hrdlo Hornádu

http://uroczyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0222.jpg

Téma: fauna a flóra, les, geomorfológia, vodné toky, história, paleontologické a archeologické lokality, roklina

Rozmiar czcionki
Kontrast