Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Na ceste do Gorca Kamienicki - hľadanie deväťsila

Už od stredoveku ľudia zbierali deväťsil. Ta rastlina našla veľa použitia v medicíne, a ešte viac v dekorácii. Jej motív je vidieť na krojoch po celom Podhalu a aj v niektorých častiach Małopolska. Podľa názoru niektorých výskumníkov ružica je inšpirovaná tvarom tejto nenápadnej, ale veľmi silnej rastliny. Rastlina nepotrebuje úrodnú pôdu alebo špeciálne podmienky, ale aj tak je v Poľsku čiastočne chránená. A nájdete ju napríklad na ceste k Gorcovi Kamienickému.

 

 

Opúšťame obec Zasadne

Cesta, ktorú odporúčame, začína v dedine Zasadne. Odtiaľ odchádzame do Gorca červeným znakom. Pôvodná časť chodníka vedie čiastočne lesom, väčšinou však na slnku. Ideme do kopca, ale nie je to strmý chodník a celá cesta nemá viac ako 4,5 km. Je pohodlná pre deti ale neje vhodná pre invalidný vozík kvôli kameňom.

Deväťsil nájdený

Chodník sa začína malebnou lúkou, ktorá sa nazýva Papieżówka. V sedemdesiatych rokoch sa tu modlil kardinál Karola Wojtyla. Vedľa malej drevenej chaty, pred ňou pod prístreškom, stoji malý obelisk, pripomínajúci návštevu nezvyčajného hosťa. Bolo blízko pápežovho domu, kde sme konečne našli rast deväťsil!

Z Papiezowki je už blízko na vrchol Gorca kde je rozhľadňa.

Rozmiar czcionki
Kontrast