Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

300 km tras!

V Slovenskom raji sa nachádza vyše 300 km značených turistických chodníkov. Trasy označené červenou, modrou, zelenou a žltou značkou spolu tvoria najhustejšiu sieť turistických chodníkov na Slovensku. Slovenský raj patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie počas celého roka. 

Medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie trasy patrí Čingov - Tomášovský výhľad -  Prielom Hornádu – Kláštorisko – a späť:

Mosty, rebríky, lávky

Ide o stredne náročnú túru, exponované úseky v Prielome Hornádu a v Kláštorskej rokline zabezpečujú umelé technické pomôcky, ostatné úseky vedú po pohodlných a dobre značkovaných lesných cestách a chodníkoch s malým prevýšením               

Z turistického strediska Čingov nás žltá značka privedie na skalnú terasu – Tomášovský výhľad, odkiaľ je krásny výhľad na široké okolie. Odtiaľ pokračujeme zelenou značkou smerom na západ a dole kopcom k rieke Hornád, kde začína modro značkovaná trasa Prielom Hornádu.

posledný serpentín

Ta nás privedie cez Letanovský mlyn až k vyústeniu Kláštorskej rokliny. Trasa stúpa po zelenej značke dnom Kláštorskej rokliny až na planinu Kláštorisko. Po prehliadke ruín kartuziánskeho kláštora a krátkom občerstvení pokračujeme modrou značkou cez vyhliadku na Čertovej sihoti. Chodník klesá lesom a po záverečných serpentínach prichádza k ústiu Bieleho potoka, kde prejdeme lávku a modrou značkou okolo rieky Hornád sa vrátime späť na Čingov.

Rozmiar czcionki
Kontrast