Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Na ceste do Gorca Kamienicki – hľadanie deväťsila

Czytaj więcej
Trasa cyklistické trasy

Náučný chodník – Prielom Hornádu

Czytaj więcej
Trasa pešie trasy

Čingov – Kláštorisko

Czytaj więcej
Trasa pešie trasy
Rozmiar czcionki
Kontrast