Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Mikroprojekt 
 

„Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva chránených území Gorčanskeho Národneho Parku a Slovenského Raja”

MIKROPROJECT REALIZOVANÝ OBCOU KAMIENICA

PARTNER PROJEKTU: OBEC SMIŽANY

 

Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu “Tatry” v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

O projekte

Informácie

Kontakt

 

Obec Kamienica realizuje projekt “Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva chránených území Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja”.

Obec Kamienica realizuje mikroprojekt s názvom “Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva chránených území Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja “. Mikroprojekt sa realizuje vďaka financovaniu z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Združenia Euroregiónu “Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Partnerom mikroprojektu je obec Smižany (www.smizany.sk).

V rámci mikroprojektu z mája 2017 do decembra 2017 sa vykonávajú tieto úlohy:

  • “Vypracovanie turistickej mapy obce Kamienica a obce Smižany” – plánované turistické mapy budú obsahovať potrebné informácie o ochranných pásmach obce Kamienica a obce Smižany. Chránenými oblasťami obce Kamienica sú predovšetkým Gorčanský Národný Park . Na turistickej mape sa uvedie zoznam fauny a flóry GPN, miesta ich výskytu, malebné miesta, turistické chodníky a iné atrakcie realizované v tejto chránenej oblasti.
  • “Vytvorenie aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá bude prezentovať turistické atrakcie obce Kamienica a obce Smižany” – mobilná aplikácia pre mobilné telefóny bude užitočná počas cestovania v okolí obce Kamienica a obce Smižany. Obyvatelia obce Kamienica a obce Smižany, ako aj turisti, ktorí navštívia tieto regióny, budú môcť využiť bezplatnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budete môcť spoznať všetky turistické atrakcie v obciach Kamienica a Smižany.
  • “Rozvoj folklórneho sprievodcu pre obce Kamienica a Smižany” – úlohou bude vypracovať a vydávať sprievodcu pre folklór – informácie o folklórnych (regionálnych) súboroch pôsobiacich v obciach Kamienica a Smižany. Sprievodca má slúžiť ako cenný zdroj informácií o folklóre pre obyvateľov obcí a návštevníkov týchto turistických regiónov po celý rok.
  • “Vypracovanie webovej stránky týkajúcej sa chránených území Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja a kultúrneho dedičstva tejto oblasti” – internetová stránka chránených území GNP a Slovenského Raja a kultúrne dedičstvo tejto oblasti určuje množstvo informácií o chránených územiach Gorčenského Národného Parku a Slovenského Raja, chránená fauna a flóra, turistické atrakcie týchto oblastí, ako aj informácie týkajúce sa obce Kamienica a obce Smižany.
  • “Organizácia vonkajšej akcie propagujúcej kultúrne dedičstvo a turistické hodnoty obce Kamienica a obce Smižany” – plánovaná úloha zahŕňa organizovanie otvorenej slovensko-poľskej outdoorovej akcie, ktorá propaguje kultúrne dedičstvo a turistické hodnoty partnerských obcí. Hlavnými atrakciami budú predstavenia tímov, ktoré prezentujú kultúru daného regiónu, výstavy remesiel, kulinárskeho umenia, ako aj prezentáciu turistických atrakcií (turistické mapy, informácie o turistických trasách a pamiatkach).

Realizácia projektu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva chránených území Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja vyplýva z očakávaní obyvateľov pohraničných oblastí, ako aj turistov. Chránené územia Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja majú veľké možnosti rozvoja a môžu prilákať niekoľko krát viac turistov. Je potrebné realizovať propagačné aktivity na jednej strane vytvorením spoločných webových stránok, mobilných aplikácií pre mobilné telefóny a turistických sprievodcov, ako aj ochranných aktivít súvisiacich so vzdelávaním detí a mládeže ktoré sa týkajú ochrany prírody.

Všeobecným cieľom projektu je Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja.

Hlavným cieľom je natrvalo zvýšiť úroveň využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Celková hodnota mikroprojektu predstavuje 31 242,00 EUR, z čoho 26 555,70 EUR, čo predstavuje 85%, pokrýva finančné prostriedky Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nedeľa – 30. júl – DEŇ POĽSKO -SLOVENSKÝ

0. júla sa uskutočnila poľsko-slovenská outdoorová akcia realizovaná obcou Kamienica ako súčasť mikroprojektu pod názvom Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva chránených území Gorčanského Národného Parku a Slovenského Raja. Jeho program zahŕňa predstavenia tímov prezentujúcich kultúru daného regiónu, prezentácie známych umelcov, ukážky remesiel a kulinárskeho umenia, ako aj propagáciu turistických hodnôt (turistické mapy, informácie o turistických trasách a pamiatkach).

Nedeľná akcia začala o 14.00 hod programom: “Lady Pirat show” pre najmladších. Neskôr pre rovnaké publikum vystúpila umelecká skupina seniorov obce Kamienica s repertoárom “Lokomotywa”. Potom sa na javisku objavil Orchester Brass. Svätý Floriana zo Szczawy, po ktorej nasledoval tím roztlieskavačky DIAMOND CHEER z GOK v Kamienici a predstavenie CZWARTA FALA. V ďalšej časti programu diváci mohli obdivovať folklórnu skupinu SMIŽANČANKU zo Smižian a regionálny tím GORCE z Kamienice.

Vo večerných hodinách najskôr vystúpila na scéne kapela DUO FENIX, potom kapela CLIVER, po ktorej nasledovala skupina GÓRALSI. Akcia skončila diskotékou vedenou DJom WM.

Partnerom mikroprojektu je obec Smižany.

GMINA KAMIENICA

Kamienica 420
34 – 608 Kamienica
tel.: 0048 18 332 30 04
faks: 0048 18 332 30 51
e-mail: gmina@kamienica.org.pl     
strona internetowa: www.kamienica.net.pl
 

 

OBEC SMIŽANY

Smizany 053 11
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
tel. 0042 105344 314 83
fax: 0042 105344 311 32
e-mail: smizany@smizany.sk
webové stránky: www.smizany.sk
Rozmiar czcionki
Kontrast