Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Na zdroji zdravia – Prameň minerálnej vody v meste Szczawie

Czytaj więcej

Kostol v Zalesie

Czytaj więcej

Kostol v Kamienici

Czytaj więcej

Regionálna izba v Kamienici

Czytaj więcej

Komplex športových polí

Czytaj więcej

Palcmanská Maša

Czytaj więcej
Rozmiar czcionki
Kontrast