Stránka je spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Jazyk Słowacki

Poľsko-Slovenské prírodné rezervácie

Partizánsky kostol

Partizánsky kostol v Szczawie, ktorého interiér je zaujímavým príkladom súčasného ľudového posvätného umenia. Tu sa každoročne v auguste stretávajú veteráni partizánskeho boja za nezávislosť v druhej svetovej vojne s prvým plukom vojenskej výzbroje Podhale.

 

Farská komunita

Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Szczawie

kontakt:

34-607 Szczawa, Szczawa 327

Tel: 18-332-40-26

e-mail: szczawa@diecezja.tarnow.pl

http://www.szczawa-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start

Hodiny svätej omše

MSZE ŚW. PORZĄDEK ZWYKŁY

  • 7.00, 18.00 (17.00)

MSZE ŚW. PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY

  • 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Rozmiar czcionki
Kontrast