Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Historia

Pierwsze wzmianki o “Raju” na terenie dzisiejszego parku pochodzą z końca XIII wieku. Kartuscy Mnisi z tego terenu nazywali okolicę po łacinie “paradisus”, czyli “raj”. Inna geneza nazwy Parku wskazuje na całkiem niedawne czasy. W roku 1921 w magazynie “Beauty of Slovakia” krajoznawca Gustav Nedobry , pisał: “Słowacki Raj. Taką właśnie nazwą zaszczycony został jeden z najpiękniejszych regionów Słowacji.”

Pierwsze opisy terytorium dzisiejszego Słowackiego Raju zostały napisane w XIX wieku. Wyjątkiem są zapiski w kronikach klasztoru Kartuzów w Kláštorisku, choć nie opisuje ona piękna przyrodniczego, znacznie więcej uwagi poświęcają aspektom ekonomicznym.

Historia
Cele

Cele

Główną ideą stworzenia i działalności parku jest ochrona przyrody. W tym ochrona obszarowa, ochrona fauny, flory oraz nieorganicznych części przyrody. Chronimy również drzewa oraz naturalne siedliska wielu istnień ze wszystkich królestw.

Kolejnym celem naszych działań jest szeroko rozumiana współpraca międzynarodowa. Dotyczy ona zarówno badań nad ekosystemem Słowackiego Raju, jak i wielu akcji o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym. Staramy się docierać do międzynarodowej społeczności regionu otaczającego Park, uświadamiać o problemach ochrony środowiska i uwrażliwiać na potrzeby Ziemi.

Zachęcamy również do górskiej turystyki. Słynne, niezwykłe trasy po roklinach co roku przyciągają dziesiątki tysięcy wędrowców z całej Europy. Staramy się tworzyć dla nich nowe szlaki, ścieżki dydaktyczne i ciekawe programy imprez. Im lepiej zapamiętają Park Narodowy Słowacki Raj, tym większa szansa na nasz rozwój!

 

Obszar

Park Narodowy Słowacki Raj położony jest w północno-wschodniej części Słowacji. Do naturalnych wartości i szczególnej urody, w jakie obfituje terytorium Parku zaliczyć należy szczególny skład lasów iglastych i liściastych. Typowe dla okolicy są płaskowyże, głębokie kaniony, wąwozy, wodospady, krasowe jaskinie i podziemne atrakcyjne groty, pełne naciekowych formacji skalnych oraz naturalnych, lodowych rzeźb. Najwyższym punktem Parku Narodowego jest Predná Hoľa (1545 m npm). Do najbardziej znanych wąwozów należą Suchá Belá, Piecky, Sokol i Kyseľ z licznymi wodospadami. Pozostałościami pierwotnej rzeźby skalnej są wysokie klify Glac, Geravy, Pelc i Skala.

Geologicznie dominują białe wapienie. Znajduje się tu prawie 200 jaskiń i urwisk, tylko Jaskinia Dobšinská jest ogólnodostępna do zwiedzania. Ciekawe zjawiska geomorfologiczne obejmują 11-kilometrową dolinę Strada Valley Hornad.

Obszar
Działania popularyzatorskie

Działania popularyzatorskie

Szacunek do przyrody trzeba młodym pokoleniom wpajać od najmłodszych lat. W końcu wszyscy jesteśmy częścią świata. Wiele działań ludzkości zaszkodziło naturze, dlatego to my musimy o nią zadbać na przyszłość. Działalność wychowawcza i edukacyjna Parku Narodowego Słowacki Raj opiera się przede wszystkim o prelekcje i wykłady dotyczące ochrony środowiska, prezentacje o chronionych zwierzętach i roślinach oraz warsztaty dla różnych grup wiekowych.

Na terenie parku istnieje również wiele ścieżek dydaktycznych, które pozwalają na własnych nogach i poznawać naturalne środowisko wielu gatunków. Przejście pieszo takiej trasy daje do myślenia - jak bardzo skurczyła się przestrzeń życiowa tych stworzeń, skoro można przemierzyć ją w ciągu kilku godzin?

Zapraszamy do rezerwowania terminów na warsztaty edukacyjne oraz usług przewodników. Więcej na: http://www.npslovenskyraj.sk/

Władze

Ing. Dr Tomáš Dražil

Dyrektor Administracji Słowackiego Raju NP

Mgr. Milan Barlog -zoolog

E-mail: milan.barlog@sopsr.sk

Mgr. Štefánia Bryndzová - botanik

E-mail: stefania.bryndzova@sopsr.sk

František Divok - specjalista ds środowiska

E-mail: frantisek.divok@sopsr.sk

Kvetoslava Turzáková - pracownik techniczno-administracyjny

E-mail: kvetoslava.turzakova@sopsr.sk

Kontakt

Správa NP Slovenský raj

Štefánikovo námestie 22/9

052 01 Spišská N. Ves

053 442 20 10

053 442 20 26

Rozmiar czcionki
Kontrast