Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

MIKROPROJEKT 
 

„Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”

MIKROPROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ KAMIENICA

PARTNER PROJEKTU: OBEC SMIŽANY

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

O projekcie

Aktualności

Kontakt

 

Gmina Kamienica realizuje projekt „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”.

Gmina Kamienica realizuje mikroprojekt pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Gmina Smiżany (www.smizany.sk).

W ramach mikroprojektu od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. są realizowane zadania:

  • „Opracowanie turystycznej mapy Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” – planowane do wykonania mapy turystyczne będą zawierały niezbędne informacje o obszarach ochronnych gminy Kamienica oraz gminy Smiżany. Obszary ochronne gminy Kamienica to przede wszystkim Gorczański Park Narodowy. Mapa turystyczna będzie określała wykaz fauny i flory GPN, miejsca ich występowania, miejsca widokowe, szlaki turystyczne i inne atrakcje zrealizowane w tym obszarze ochronnym.
  • „Wykonanie aplikacji na telefony komórkowe prezentującej atrakcje turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” – aplikacja mobilna na telefony komórkowe będzie pomocna podczas podróżowania, poruszania się po obszarach gminy Kamienica i gminy Smiżany. Zarówno mieszkańcy gminy Kamienica i gminy Smiżany, jak również odwiedzający te regiony turyści, wjeżdżając na teren obu gmin, będą mogli korzystać z darmowej aplikacji, dzięki której można poznać wszystkie atrakcje turystyczne, znajdujące się na obszarach ochronnych, na terenie całej gminy Kamienica i Smiżany.
  • „Opracowanie przewodnika po folklorze Gminy Kamienica i Gminy Smiżany”  – zadanie polegać będzie na opracowaniu i wydaniu przewodnika po folklorze – informacji o zespołach folklorystycznych (regionalnych), działających na terenie Gminy Kamienica i Gminy Smiżany. Przewodnik ma na celu służyć jako cenne źródło informacji o folklorze dla mieszkańców obydwu gmin oraz odwiedzających te regiony turystów w okresie całego roku.
  • „Opracowanie strony internetowej dotyczącej obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju oraz dziedzictwa kulturowego tego obszaru” – strona internetowa obszarów chronionych GPN i Słowackiego Raju oraz dziedzictwa kulturowego tego obszaru będzie określała szereg informacji o obszarach ochronnych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju, chronionej faunie i florze, atrakcjach turystycznych tych obszarów, a także informacje związane z gminą Kamienica i gminą Smiżany.
  • „Organizacja imprezy plenerowej promującej dziedzictwo kulturalne i walory turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” – planowane zadanie obejmuje organizację imprezy plenerowej słowacko – polskiej promującej dziedzictwo kulturalne i walory turystyczne partnerskich gmin. Głównymi atrakcjami będą występy zespołów prezentujących kulturę danego regionu, jak również pokazy rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej oraz prezentacja walorów turystycznych (map turystycznych, informacji o szlakach turystycznych i zabytkach).

Realizacja projektu pt. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju wynika z oczekiwań mieszkańców obszarów przygranicznych, a także odwiedzających turystów. Obszary ochronne Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju mają duże możliwości rozwojowe i mogą przyciągać kilkakrotnie więcej turystów. Jest potrzeba realizacji z jednej strony działań promocyjnych poprzez stworzenie wspólnych stron internetowych, aplikacji mobilnych na telefony komórkowe i przewodników turystycznych a także działań ochronnych związanych z edukacją dzieci i młodzieży związanych z ochroną przyrody.

Celem ogólnym projektu jest Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju.

Celem  szczegółowym jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 31 242,00 euro, z czego 26 555,70 euro, czyli 85% pokrywa dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1562,10 euro czyli 5% pokrywa dofinansowanie z budżetu państwa.

Niedziela – 30 lipca – DZIEŃ POLSKO SŁOWACKI

30 lipca odbyła się polsko – słowacka impreza plenerowa, realizowana przez Gminę Kamienica w ramach mikroprojektu  pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. W jej programie znalazły się występy zespołów prezentujących kulturę danego regionu, prezentacje znanych artystów, pokazy rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej oraz promocja walorów turystycznych (map turystycznych, informacji o szlakach turystycznych i zabytkach).

Niedzielna impreza rozpoczęła się o godz.14.00 programem dla najmłodszych „Lady Pirat show”, a później dla tego samego odbiorcy zaprezentowała się  grupa artystyczna ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica z repertuarem „Lokomotywa”. Następnie na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy, a po niej zespół cheerleaders DIAMOND CHEER z GOK w Kamienicy oraz kabaret CZWARTA FALA. W dalszej częsci programu publiczność mogła podziwiać Zespół Folklorystyczny SMIŽANČANKA ze Smiżan oraz Zespól Regionalny GORCE z Kamienicy.

Wieczorem na scenie wystąpił najpierw zespół DUO FENIX, następnie zespół CLIVER, a po nich zespół GÓRALSI. Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną przez DJ’ a WM.

Partnerem mikroprojektu jest Gmina Smiżany.

GMINA KAMIENICA

Kamienica 420
34 – 608 Kamienica
tel.: 0048 18 332 30 04
faks: 0048 18 332 30 51
e-mail: gmina@kamienica.org.pl     
strona internetowa: www.kamienica.net.pl
 

 

OBEC SMIŽANY

Smizany 053 11
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
tel. 0042 105344 314 83
faks: 0042 105344 311 32
e-mail: smizany@smizany.sk
strona internetowa: www.smizany.sk
Rozmiar czcionki
Kontrast