Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Gorczański Park Narodowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o jednym z najpiękniejszych Parków Narodowych południowej Polski - tutaj znajdziesz wszystkie informacje!

Dowiedz się więcej

Park Narodowy Słowacki Raj

Jeden z najpiękniejszych regionów Słowacji. Bogaty w niesamowite rokliny, po których prowadzą charakterystyczne trasy z wieloma przejściami po drabinkach i kładkach.

Dowiedz się więcej
Rozmiar czcionki
Kontrast