Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Dwór Smižany

Pierwsze wzmianki o Dworze w źródłach pisanychpochodzą z początków XVIIIw. Służył jako siedziba urzędników, później tez jako magazyn. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w budynku mieścił się sklep z miedzią. Po drugiej wojnie światowej w rezydencji istniała szkoła podstawowa, a od 1961 r. Rolnicza Szkoła Zawodowa. Dwór przez rok funkcjonował jako internat, a od września 1966 r. istniało w nim przedszkole, które zakończyło swoją działalność w 2004 r. W czerwcu 2002 r. opiekę nad dworek przejęła Gmina.

Po odnowieniu dworek służy jako reprezentacyjne przestrzenie dla działalności kulturalnej i społecznej. Obejmuje centrum informacyjne, które zapewnia bezpłatne informacje dla odwiedzających okolicę turystów przez cały rok.

 

Dane kontaktowe

 Ul. TATRANSKÁ 302/105, 053 11 SMIŽANY

0919 316 508

okc.info@smizany.sk

Rozmiar czcionki
Kontrast