Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Izba Regionalna w Kamienicy

Czytaj więcej

Palcmanská Maša

Czytaj więcej

Ignacy Gromala – jak złapać chwilę na zawsze?

Czytaj więcej

Maszerują strzelcy, maszerują!

Czytaj więcej

Kościół w Kamienicy

Czytaj więcej

Kościół w Zalesiu

Czytaj więcej

Kościółek Partyzancki

Czytaj więcej
Rozmiar czcionki
Kontrast