Strona współfinansowana w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Język Polski

Polsko-Słowackie uroczysko

Początki

Wieś zalesie od początku swego istnienia należała do parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy. Została z niej wydzielona dekretem biskupa Jerzego Ablewicza z dnia 6 grudnia 1980.
Nieco wcześniej, bo już od 1975 trwały prace przy budowie kościoła, który miał służyć miejscowej wspólnocie. Świątynia została poświęcona 9 sierpnia 1991 przez nuncjusza apostolskiego Józefa Kowalczyka oraz ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

Obecnie patronem świątyni jest Maksymilian Maria Kolbe.

Parafia bardzo aktywna

Przy parafii działa wiele aktywnych grup. Schola, szkolne koło Caritas, Liturgiczna Służba Ołtarza, Apostolat Margaretka, Róże Różańcowe, Parafialna Rada Duszpasterska i wiele innych. Dzięki temu życie Parafii jest bogate w wiele wydarzeń, a każde święto liturgiczne ma niezwykły charakter.

Msze Święte

Godziny mszy świętych oraz kalendarz intencji mszalnych można sprawdzić na http://www.zalesie.parafia.info.pl/index.php  

Rozmiar czcionki
Kontrast